1.Com era Gurb al segle XIX

  • Quins treballs predominaven?L’agricultura
  • Hi havia fàbriques?
  • si
  • Quins camins hi havia? 

Durant el segle XIX, a Gurb La carretera de Vich-Olot, carretera Ribas Barcelona que va cap a Ripoll (anitga naconal 159) i camins de St. Bartomeu del Grau.

  • Quan es fa el ferrocarril?

Sant Joan de les Abadesses va crear una mina on hi havia carbó, però aquest era de molt mala qualitat. El 1875 van construir un ferrocarril que la seva línia era: Barcelona → Vic → Ripoll → Sant Joan de les Abadesses. Aquest servia principalment per exportar el carbó que s’extreia de la mina de Sant Joan de les Abadesses. 

Tot això fa provocar un gran canvi a la societat ja que va permetre que les diferents ciutats es poguessis comunicar entre elles i van poder transportar coses com el carbó.

  • Quan es fa la primera indústria i on es situa?

Al 1827, la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, al costat de Roda. El “jefe” va aconseguir l’autorització per poder agafar l’aigua del riu Ter 

  • Tipus d’indústria (%) “Pàgina de la 56 a la 57 llibre”

-El sector primari no era gaire actiu al llarg del segle XIX, ja que la agrícola era cada cop menys important.

-El sector secundari ha augmentat durant el segle XIX ja que cada cop hi ha més indústries a Barcelona.

-El sector terciari, amb prou feines esmentat, s’ha mantingut igual al llarg dels anys.