3. Com vols que evolucioni Gurb?

  • Creus que hi haurà molta més industrialització?

Sí, perquè la industria evolucionara i el sector agrícola disminuira

  • Creus que desapareixerà el sol agrícola per culpa de la industrialització?

No desapareixerà però si que disminuira.

  • Creus que Gurb arrivarà a tenir gratacels?

No.

  • Evolucionara molt més Gurb?

Crec que evolucionara pero no molt